Slovo odborníka

Slovo odborníka

RNDr. Miloslav Semanský
biochemik, provozní ředitel EUC Laboratoře s.r.o.

Celou svou profesní kariéru se věnuji biochemii. Začínal jsem ve velké státní nemocnici, pak jsem přešel do soukromých společností. Jejich hlavní výhodou byla pružnost, hlavní nevýhodou pracovní doba bez časového omezení. Z malých laboratoří se nám podařilo vybudovat zařízení vybavené a pracující na světové úrovni. To jsem měl možnost porovnat při návštěvách laboratoří v blízkých i dalekých zemích. K dosažení světové úrovně nám pomohla i možnost pravidelně jezdit na evropské i světové biochemické kongresy.

Vyšetření ze slin jsem začal nabízet z vlastního popudu – jiná laboratoř o něj nejevila zájem. V literatuře jsem nalezl způsob odběru, metodu vyšetření a přizpůsobil jsem stanovení pro naše analyzátory.

Těší mě, že poptávka po těchto vyšetřeních stále narůstá. Unikátní možnost pro pacienta – provést si odběr kdykoliv sám doma – je obzvlášť u kortizolu nenahraditelná.“

zpět na testy