Index stresu

STRESS INDEX
aneb Za vším hledej stres

Index stresu je jednotka zatížení těla stresem. Index se zvyšuje s délkou a hloubkou prožívaného stresu. Měří se nejpřesněji ze slin v sedmi daných časech během 24 hodin. Výsledné hodnoty se převedou do grafu, a tím vznikne denní křivka kortizolu v těle. Podle tvaru této křivky rozeznáváme pět indexů – stupňů zatížení:

Na obrázku je ukázka tvaru vyrovnané hladiny kortizolu,
která celá leží ve fyziologickém (zdraveém, přirozeném) pásmu.

       I.  Index stresu 1
ukazuje na vyrovnanou hladinu kortizolu

       II.  Index stresu 2
varuje, že křivka se začíná vychylovat

       III.  Index stresu 3
vykazuje hodnoty výrazně nad fyziologickou křivkou

       IV.  Index stresu 4
ukazuje velkou rozkolísanost křivky během dne

       V.  Index stresu 5
vykazuje hodnoty výrazně pod fyziologickou křivkou

K čemu je dobré znát svůj index stresu a co udělám s výsledkem testu?

Znát svůj index stresu je velmi důležité pro prevenci resp. včasnou léčbu.

Pokud má člověk index stresu např. stupně 3 a nezačne ve svém životě s nezbytnými změnami, pak se postupem času nevyhnutelně přesune do stupně 4.

Návrat ze stupně 4 na fyziologickou hladinu kortizolu je samozřejmě možný ale jen tehdym, pokud se uskuteční změny na více úrovních současně.

Návrat ze stupně 5, který už přináší vážná fyzická a psychická onemocnění nebo syndrom vyhoření, je velmi náročný ale přesto reálný.